@InCollection{Baron-Polańczyk:2003,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Aspekt prawny i ekonomiczny projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w edukacji techniczno-informatycznej",
  pages     = "27--32",
  year      = "2003",
  booktitle = "Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy, ISBN: 8391199894",
  editor    = "red. B. Pietrulewicz",
  publisher = "Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}