@InCollection{Rybakowski:2004,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Dojrzałość społeczna młodzieży dla uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi",
  pages     = "227--235",
  year      = "2004",
  booktitle = "Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, ISBN: 8371516169",
  editor    = "red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 2",
}