@InCollection{Borawski:2003,
  author  = "S. Borawski and M. Hawrysz",
  title     = "Społeczność opolska w świetle nazw osobowych "Księgi wójtowskiej" m. Opola (1698-1721)",
  pages     = "77--88",
  year      = "2003",
  booktitle = "Przeszłość i teraźniejszość poskiej onomastyki, ISBN: 8373740120",
  editor    = "pod red. Romany Łobodzińskiej",
  publisher = "Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydaw.",
  address   = "Wrocław",
}