@InCollection{Dudek:2003,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Konflikt i współdziałanie w poglądach społecznych Marii Ossowskiej",
  pages     = "171--176",
  year      = "2003",
  booktitle = "Veritas una sed doctrina multiplex : ksiega pamiątkowa ku czci prof. dr. hab. Józefa Jaronia, ISBN: 8370512798",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Słomski, Mariusz Ciszek",
  publisher = "Akademia Podlaska",
  address   = "Siedlce",
}