@InCollection{Kluge:2004,
  author  = "P. Kluge and D. Kużdowicz",
  title     = "Wymagania Europejskiego procesu integracji stawiane komputerowo wspomaganemu controllingowi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
  pages     = "245--251",
  year      = "2004",
  booktitle = "Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia), ISBN: 8389712024",
  editor    = "red. nauk. M. Dudek",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}