@InCollection{Kużdowicz:2004,
  author  = "D. Kużdowicz",
  title     = "Konsekwencje nowych Bazylejskich Umów Kapitałowych (Basel II) dla controllingu w przedsiębiorstwie",
  pages     = "55--60",
  year      = "2004",
  booktitle = "Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo, ISBN: 8388327763",
  editor    = "red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}