@InCollection{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Zakres stosowania promocji przez producentów w przemyśle mleczarskim w województwie lubuskim",
  pages     = "363--370",
  year      = "2004",
  booktitle = "Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, ISBN: 8389712016",
  editor    = "red. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}