@InCollection{Kotylak:2004,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Kontrola zamówień publicznych sektora finansów publicznych w Polsce w latach 1998-2002",
  pages     = "69--79",
  year      = "2004",
  booktitle = "Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym, ISBN: 838832778X",
  editor    = "red. D. Fic",
  publisher = "Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar"",
  address   = "Głogów",
}