@InCollection{Dudek:2004,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Konflikt i współdziałanie w poglądach społecznych Marii Ossowskiej",
  pages     = "51--60",
  year      = "2004",
  booktitle = "W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, ISBN: 8388327801",
  editor    = "pod red. Wiesława Hładkiewicza",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Zielona Góra",
}