@InCollection{Husak:2004,
  author  = "B. Husak and Z. Kowalczuk",
  title     = "Konserwatyści niemieccy wobec polityki Bismarcka i kulturkampfu",
  pages     = "61--70",
  year      = "2004",
  booktitle = "W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, ISBN: 8388327801",
  editor    = "pod red. Wiesława Hładkiewicza",
  publisher = "Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar"",
  address   = "Zielona Góra",
}