@InCollection{Kowalski:2004,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Nauczyciel jako kreator zdrowia we współczesnej szkole",
  pages     = "248--257",
  year      = "2004",
  booktitle = "Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. T. 3, ISBN: 8371516177",
  editor    = "red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa - Poznań",
}