@InCollection{Kowalski:2002,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Problem spożywania alkoholu w¶ród dzieci i młodzieży jako jeden z podstawowych aspektów troski o bezpieczeństwo publiczne",
  pages     = "34--40",
  year      = "2002",
  booktitle = "Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku, ISBN: 8322922787",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis : 2436",
}