@InCollection{Kowalski:2002,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Promocja zdrowia -uczeń i szkoła",
  pages     = "269--271",
  year      = "2002",
  booktitle = "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, ISBN: 0389321041",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}