@InCollection{Kowalski:2003,
  author  = "M. Kowalski and P. Kowalski",
  title     = "Aktywność ruchowa jako element promocji zdrowia w środowisku wojskowym",
  pages     = "136--143",
  year      = "2003",
  booktitle = "Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach proobronnych, ISBN: 8388923307",
  editor    = "pod red. Mariana Marcinkowskiego i Marka Sokołowskiego",
  publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego",
  address   = "Poznań",
}