@InCollection{Kowalski:2003,
  author  = "M. Kowalski and P. Kowalski",
  title     = "Czynniki społeczne a zachowania prozdrowotne studentów",
  pages     = "225--233",
  year      = "2003",
  booktitle = "Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa, ISBN: 837090844",
  editor    = "pod red. Jerzego Zagórskiego i Macieja Składa",
  publisher = "Instytut Medycyny Wsi",
  address   = "Lublin",
}