@InCollection{Urbański:2004,
  author  = "P. Urbański",
  title     = "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych",
  pages     = "105--119",
  year      = "2004",
  booktitle = "Statystyka i data mining w badaniach naukowych, ISBN: 8388724231",
  publisher = "StatSoft",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Zastosowania Statystyki i Data Mining",
}