@InCollection{Dudek:2004,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Oblicza rebelli Roussela de Bailleul (1073-1075), normandzkiego rycerza na służbie bizantyńskiej",
  pages     = "275--292",
  year      = "2004",
  booktitle = "Zamach stanu w dawnych społecznościach, ISBN: 8392018036",
  editor    = "pod red. Arkadiusza Sołtysika przy współpracy Justyny Olko",
  publisher = "Ośodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytet Warszawski",
  address   = "Warszawa",
}