@InCollection{Adaszyńska:1997,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Studenci nie będący użytkownikami biblioteki",
  pages     = "9--29",
  year      = "1997",
  booktitle = "Próby zastosowania marketingu w bibliotekach : praca zbiorowa, ISBN: 8385778691",
  editor    = "pod red. Radosława Cybulskiego",
  publisher = "Wydaw. SBP",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Propozycje i Materiały : 11",
}