@InCollection{Kwiatkowski:2004,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Kapitał społeczny a religia",
  pages     = "172-173",
  year      = "2004",
  booktitle = "Leksykon socjologii religii : praca zbiorowa, ISBN: 8371922418",
  editor    = "pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej i Janusza Mariańskiego",
  publisher = "VERBINUM",
  address   = "Warszawa",
}