@InCollection{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Konsekwencje zastosowania rozwiązań marketingowych w spółdzielniach mleczarskich funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego",
  pages     = "156--164",
  year      = "2004",
  booktitle = "Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, ISBN: 8370117252",
  editor    = "red. S. Urban",
  publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
  address   = "Wrocław",
}