@InCollection{Kwiatkowski:2005,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Kapitał społeczny",
  pages     = "105--111",
  year      = "2005",
  booktitle = "Encyklopedia socjologii: suplement",
  publisher = "Oficyna Naukowa",
  address   = "Warszawa",
}