@InCollection{Zimniak:2005,
  author  = "P. Zimniak",
  title     = "Posłowie",
  pages     = "199-203",
  year      = "2005",
  booktitle = "Dzieło Żydów Wrocławia : stary Asch i Bauerowie - pamięć ocalona, ISBN: 8389247",
  editor    = "Dagmar Nick",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}