@InCollection{Gruda:2005,
  author  = "I. Gruda and P. Urbański",
  title     = "Problemy remontowe zabytkowych zespołów obiektów rezydencjonalnych na przykładzie dworku pałacowego w Radwanowie",
  pages     = "155--165",
  year      = "2005",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, ISBN: 8389712482",
  editor    = "red. Tadeusz Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}