@InCollection{Urbański:2005,
  author  = "P. Urbański",
  title     = "Wybrane zagadnienia adaptacji i modernizacji budynku pokoszarowego na internat z blokiem żywieniowym",
  pages     = "447--457",
  year      = "2005",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, ISBN: 8389712482",
  editor    = "red. Tadeusz Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}