@InCollection{Rybakowski:2004,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Wybrane metody skutecznego oddziaływania dydaktycznego w kształceniu zawodowym kandydatów na kierowców i kierowców",
  pages     = "223--227",
  year      = "2004",
  booktitle = "Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, ISBN: 8322925530",
  editor    = "red. W. Horyń, J. Maciejewski",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis : 2696",
}