@InCollection{Benyskiewicz:2005,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Pieczęć księcia Władysława Laskonogiego z 1231 roku",
  pages     = "373--396",
  year      = "2005",
  booktitle = "Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, ISBN: 8389712520",
  editor    = "red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}