@InCollection{Kowalski:2005,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Optymizm-pesymizm oraz styl życia u przyszłych nauczycieli",
  pages     = "201--206",
  year      = "2005",
  booktitle = "Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia, ISBN: 8371516657",
  editor    = "red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Paj±k",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Poznań-Warszawa",
  volume    = "T. 2",
}