@InCollection{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Zreformowana szkoła współczesna a wychowanie do komunikacji drogowej w ocenie nauczycieli",
  pages     = "263--268",
  year      = "2005",
  booktitle = "Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia, ISBN: 8371516657",
  editor    = "red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Paj±k",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Poznań-Warszawa",
  volume    = "T. 2",
}