@InCollection{Jackowski:2003,
  author  = "M. Jackowski",
  title     = "Obraz[y] świata a świat obrazów" - deprecjacja rzeczywistości czy nowa forma opowiadania o świecie",
  pages     = "95--99",
  year      = "2003",
  booktitle = "Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, ISBN: 8371515618",
  editor    = "red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}