@InCollection{Jackowski:2004,
  author  = "M. Jackowski",
  title     = "Podmiotowość w nauczaniu sztuki w globalnym społeczeństwie informacyjnym",
  pages     = "137--142",
  year      = "2004",
  booktitle = "Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, ISBN: 8371516150",
  editor    = "red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 1",
}