@InCollection{Kowalska:2004,
  author  = "E. Kowalska",
  title     = "Dylematy edukacji międzykulturowej w świetle doświadczeń niemieckich",
  pages     = "107--113",
  year      = "2004",
  booktitle = "Wielokulturowość w nauczaniu historii, ISBN: 8389712504",
  editor    = "red. nauk. Bogumiła Burda, Bogdan Halczak",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}