@InCollection{Łychmus:2005,
  author  = "P. Łychmus and J. Stankiewicz",
  title     = "Kierownicy wobec sytuacji konfliktowych. Strategie radzenia z konfliktami",
  pages     = "61--70",
  year      = "2005",
  booktitle = "Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, ISBN: 8389712652",
  editor    = "red. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}