@InCollection{Kwiatkowski:2005,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Aksjonarmatywne aspekty kapitału społecznego",
  pages     = "73--84",
  year      = "2005",
  booktitle = "Kapitał społeczny we wspólnotach, ISBN: 8374170646",
  editor    = "red. nauk. Henryk Januszek",
  publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
  address   = "Poznań",
}