@InCollection{Adaszyńska:1999,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Biblioteka Główna",
  pages     = "184--183",
  year      = "1999",
  booktitle = "Informator o studiach. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ISBN: 8386832754",
  editor    = "oprac. Hanka Nowakowska",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}