@InCollection{Adaszyńska:2001,
  author  = "E. Adaszyńska and E. Nodzyńska",
  title     = "Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze",
  pages     = "173--176",
  year      = "2001",
  booktitle = "Program Librarius 1995-1999 : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, ISBN: 8323113467",
  editor    = "Stefan Czaja",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Mikoł±ja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}