@InCollection{Adaszyńska:2003,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Biblioteka Uniwersytecka",
  pages     = "136--144",
  year      = "2003",
  booktitle = "Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2002/2003 / Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Centrum Informacji i Promocji",
  address   = "Zielona Góra",
}