@InCollection{Kwiatkowski:2005,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Działania pozorne w systemie postmonocentrycznym",
  pages     = "15--34",
  year      = "2005",
  booktitle = "Normatywność współczesnej Polski, ISBN: 8391676781",
  editor    = "pod red. nauk. Jerzego Kwaśniewskiego",
  publisher = "Instytu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPS i R UW : 7",
}