@InCollection{Cichocki:2005,
  author  = "J. Cichocki and A. Ruprecht and A. Ważna",
  title     = "Występowanie szczura śniadego (Rattus rattus L.) w zachodniej Polsce",
  pages     = "104--112",
  year      = "2005",
  booktitle = "Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, ISBN: 8392275004",
  publisher = "Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja",
  address   = "Kraków",
}