@InCollection{Góralczyk:2005,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłu mleczarskiego w oparciu o kształtowanie asortymentu wyrobów",
  pages     = "235--240",
  year      = "2005",
  booktitle = "Kapitał - informacja - jakość, ISBN: 8389712660",
  editor    = "red. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}