@InCollection{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Wykorzystanie integracji międzyprzedmiotowej w realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach",
  pages     = "41--51",
  year      = "2005",
  booktitle = "Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujacych i wspierających uczniów we współczesnej edukacji : praca zbiorowa, ISBN: 8386273585",
  editor    = "pod red. Janusza Gniteckiego",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Poznaniu",
  address   = "Poznań",
  series    = "Problemy Rozwoju Edukacji : nr 24",
}