@InCollection{Nijaki:1994,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Rola przedmiotu technika w kształceniu uczniów klas początkowych",
  pages     = "189--192",
  year      = "1994",
  booktitle = "Edukacja w okresie przemian ustrojowych, ISBN: 838569353X",
  editor    = "red. nauk. Maria Jakowicka, Klaus Dieter Mende",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}