@InCollection{Baron-Polańczyk:2005,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Kompetencje informacyjne w zakresie wykorzystywania i projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w diagnozie edukacyjnej",
  pages     = "275--279",
  year      = "2005",
  booktitle = "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, ISBN: 8389882507",
  editor    = "red. K. Wenta, E. Perzycka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. CDiDN",
  address   = "Szczecin",
}