@InCollection{Gabryś:2005,
  author  = "G. Gabryś and J. Cichocki and A. Ważna",
  title     = "Ssaki",
  pages     = "217--235",
  year      = "2005",
  booktitle = "Przyroda Ziemi Lubuskiej, ISBN: 838784652X",
  editor    = "red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz",
  publisher = "Wydaw. Klubu Przyrodników",
  address   = "Świebodzin",
}