@InCollection{Borawski:2005,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka. Esej o diachronii",
  pages     = "13--61",
  year      = "2005",
  booktitle = "Rozprawy o historii języka polskiego, ISBN: 8389712936",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Borawski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}