@InCollection{Dudek:2005,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Wojciech Peltz (1945-2002)",
  pages     = "115--118",
  year      = "2005",
  booktitle = "50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze, ISBN: 8389712997",
  editor    = "red. nauk. Dariusz Dolański",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}