@InCollection{Kowalska:2005,
  author  = "E. Kowalska and M. Kowalski",
  title     = "Koncepcja muzykoterapii Gertrudy Orff i jej związki z systemem pedagogicznym",
  pages     = "39--44",
  year      = "2005",
  booktitle = "Metody i formy terapii sztuką, ISBN: 8374810076",
  editor    = "red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}