@InCollection{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Aksjologiczny kontekst bezpieczeństwa pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracownika",
  pages     = "185--190",
  year      = "2005",
  booktitle = "Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, ISBN: 8374810106",
  editor    = "red. B. Pietrulewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}