@InCollection{Baron-Polańczyk:2005,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Multimedialne produkty edukacyjne do techniki i informatyki w ofercie polskich producentów i dystrybutorów branży IT",
  pages     = "103--113",
  year      = "2005",
  booktitle = "Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia, ISBN: 8374810114",
  editor    = "red. B. Pietrulewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}