@InCollection{Nijaki:2005,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Wychowanie przez pracę w nauczaniu początkowym",
  pages     = "319--329",
  year      = "2005",
  booktitle = "Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia, ISBN: 8374810114",
  editor    = "red. B. Pietrulewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}