@InCollection{Jawornicka-Nowosad:2006,
  author  = "A. Jawornicka-Nowosad and M. Kwiatkowski",
  title     = "Negocjowanie tożsamości w rodzinach polsko-ukraińskich",
  pages     = "207--220",
  year      = "2006",
  booktitle = "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : nowe pogranicza?, ISBN: 8388317857",
  editor    = "red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
}